Užitočné linky

Platné znenia zákonov a iných predpisov: http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_vyber_hl1.asp?clear=N

Portál daňovej správy (Daňové riaditeľstvo SR): www.drsr.sk

Ministerstvo financií SR: http://www.finance.gov.sk/

Kataster nehnuteľností: www.katasterportal.sk/kapor/

Sociálna poisťovňa: www.socpoist.sk

Všeobecná zdravotná poisťovňa: http://www.vszp.sk/

Priemerné ceny PHM zo stránok Štatistického úradu: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5645

Obchodný register: http://www.orsr.sk/

Právne predpisy EU: http://europa.eu/documentation/legislation/index_sk.htm

Európsky súdny dvor: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

Mzdové a odvodové kalkulačky:http://www.odvody.sk/kalkulacka/mzdova-kalkulacka.htm

Slovenská komora daňových poradcov: http://www.skdp.sk

 

Kontakt

A.G.H. - účtovníctvo, s.r.o. Drieňová 34
Bratislava
821 02
http://g.co/maps/bsgqv
+421 915 727 551
+421 2 4341 0283
pavol.mihal@agh-ucto.sk