Účtovníctvo

Pri vedení účtovníctva Vám ponúkame spoluprácu najmä v nasledujúcich oblastiach:

  • vedenie podvojného účtovníctva
  • spracovanie účtovných závierok a daňových priznaní právnických a fyzických osôb
  • komplexné spracovanie mzdovej agendy
  • vypracovanie a podávanie Intrastat výkazov
  • vypracovanie a podávanie výkazov pre NBS
  • účtovné poradenstvo a konzultácie (osobné konzultácie s našimi odborníkmi)
  • riešenie rozsiahlejších alebo špecifických účtovných problémov a zadaní 
  • spolupráca a konzultácia pri zostavovaní účtovných uzávierok
  • spolupráca v oblasti účtovnej metodiky
  • … a v mnohých ďalších oblastiach

Kontakt

A.G.H. - účtovníctvo, s.r.o. Drieňová 34
Bratislava
821 02
http://g.co/maps/bsgqv
+421 915 727 551
+421 2 4341 0283
pavol.mihal@agh-ucto.sk