Účtovníctvo ONLINE

 

Naša spoločnosť ponúka svojim klientom vedenie účtovníctva ONLINE. Účtovníctvo je vedené na našom servri v účtovnom systéme POHODA, do ktorého klient získa prístup cez internet. Klient môže takto pracovať v rovnakej databáze s účtovníkom. Môže využívať tento ONLINE prístup k vystavovanie svojich faktúru,  na evidenciu svojich dodávateľských faktúr, ich úhrad, resp. vedenie pokladne. Účtovník zaúčtuje doklady vytvorené klientom a odpadá duplicitná agenda klienta a účtovníka.

Výhodami systému sú

  • rýchly transfer informácií medzi strany,
  • znížená potreba komunikácie a fyzického odovzdávania papierových dokladov,
  • znížená prácnosť oboch strán,
  • online prístu k účtovným zostavám bez potreby ich žiadania od účtovníka,
  • okamžitá kontrola účtovníka - správnosti a kompletnosti jeho účtovania, 
  • možné využitie iných tlačových zostáv zo softwaru - napríklad upomienok,
  • možný export platobných príkazov do internetbankingov rôznych slovenských bánk,
  • možné poskytnutie rôznych prístupových oprávnení pre rôznych zamestnancov klienta,
  • pri správnom využití synergických efektov nižšie náklady pre klienta na vedenie účtovníctva a administratívnej agendy.
 
Test Online pripojenia môžete vykonať stiahnutím a nainštalovaním priloženej aplikácie. Pre pridelenie testovacieho mena a hesla nás prosím kontaktujte.

Kontakt

A.G.H. - účtovníctvo, s.r.o. Drieňová 34
Bratislava
821 02
http://g.co/maps/bsgqv
+421 915 727 551
+421 2 4341 0283
pavol.mihal@agh-ucto.sk